0549 577  61 16

info@derinosgb.com

Hedefler & Amaçlar

Derin OSGB çalışanları İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Yönetimi konularında sürekli gelişmeyi iş yaşamının öncelikli kriteri kabul etmiştir. Hedefimiz çevreyi, hizmet verdiğimiz işyerlerinin çalışanlarını, çalışanlarımızı ve toplumun sağlık ve güvenliğini korumak ve çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle, müşterilerimizle ve komşularımızla birlikte çalışarak, bu kavramların sürekli geliştiği bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Bu temel amaç ve hedef doğrultusunda her Derin OSGB çalışanı aşağıdaki prensipleri kabul eder:

Derin OSGB’de Sağlık, Emniyet ve Çevre prosedürleri ve talimatları günlük iş yaşamına tam olarak yansıtılır.

Türkiye Cumhuriyeti çevre, sağlık ve iş güvenliği mevzuatlarının (kanun, tüzük ve yönetmelik) şirket içi kural ve düzenlemeleri etkin olarak yerine getirilir.

Hiçbir iş, iş güvenliği tedbiri alınmayacak kadar acil değildir.

Mevcut sistemler her kademede sürekli geliştirilir. Bu amaçla süreçler düzenli olarak gözden geçirilir, izlenir.

Olası bir çevresel olumsuz etkide, zararı en aza indirmek öncelikli amaçtır ve olayın tekrarını önleyici önlemler en kısa zamanda geliştirilir.

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, ziyaretçilerimiz ve komşularımız iş anlayışımızın bir parçasıdır. İş güvenliği, iş sağlığı ve çevre yönetimi konularında duyarlılığımızı ve kararlılığımızı onlarla paylaşarak, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymaları teşvik edilir ve birlikte düzeltici/önleyici faaliyetler geliştirilir.

Bu prensipler doğrultusunda Derin OSGB yönetimi kurum kültüründen aldığı güçle ve çalışanlarının bilinç ve duyarlılığı ile Sağlık, Emniyet ve Çevre standartlarını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.


Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49