0549 577  61 16

info@derinosgb.com

Ön test

09.05.2017 Tarihli “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Eğitimi ÖN TEST
Soruları

1.) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin çalışanlar açısından önemli olmasını sağlayan unsurlardan biri değildir?

a) Çalışanın yaşamını kaybetmesini engellemesi
b) Çalışanın gelir düzeyinde azalma yaşanmasının önüne geçmesi
c) Çalışanın yeni iş aramaya ihtiyaç duymasının önüne geçmesi
d) Çalışanın aile üyelerinin gelir kaybına uğramalarını engellemesi
e) Çalışanın psikolojik zararlara uğramasının önüne geçmesi

 

 

2.) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli gelişmeler sağlayan 4857 sayılı İş Kanunu’nun yasalaşmasında etkili olan sebeplerden değildir?

a) İş sağlığı ve güvenliğine yönelik çıkarılan 30’u aşkın yönetmeliğin tamamına
yakınının doğrudan tercüme edilmiş olması, bu sebeple de uygulayıcıların zaman zaman
güçlükler yaşaması
b) Mevcut mevzuatın oldukça kapsamlı ancak bir o kadar dağınık yapısı
c) Danıştay’ın bazı yönetmelikler için verdiği iptal kararlarının mevzuatın karmaşık bir
hal almasına sebep olması
d) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin geliştirilmesi çabalarına karşın mevzuatın
uygulamaya yansıtılamaması nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında da
beklenen düşmenin sağlanamaması
e) 1475 sayılı İş Kanunu’nun eskimiş olması

 

 

3.) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı Kanun’un temel özelliklerinden biri değildir?

a) Uluslararası mevzuatın ışığında sürekli iyileştirmeyi öngörmektedir
b) Katılımı ön plana çıkartmaktadır
c) İşverenin kusursuz sorumluluğunu temel prensip kabul etmektedir.
d) İşbirliğine dayalı bir yaklaşımı benimsemektedir
e) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını işverenin asli yükümlülüğü olarak gören bir anlayışı sergilemektedir

 

 

4.) Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri arasında yer almaz?

a) Rehberlik b) Risk değerlendirmesi c) Yaptırım uygulama
d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt e) İlgili birimlerle işbirliği

 

 

5.) 6331 sayılı Kanun’a göre işyerinde oluşturulması gereken kurullar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu – İşletme Konseyi
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu – İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
c) İşletme Konseyi – İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
d) İşletme Konseyi – İşletme Yönetim Kurulu
e) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi – İşletme Yönetim Kurulu

 

 

6.) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve güvenliği kapsamı içerisinde olan bir işletmedir?

a) Ev İşlerinde Çalışanlar b) Gemi İşlerinde Çalışanlar
c) Kendi nam ve Hesabına Çalışanlar d) Acil ve Afet İşlerinde Çalışanlar
e) 4 Kişilik ailesiyle birlikte çalışan tarım işletmesi

 

 

7.) Meslek Hastalıklarının bildirimi kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir?

a) 3 Gün b) 5 Gün c) 7 Gün d) 10 Gün e) 15 Gün

 

 

8.) Tehlike Derecelerine göre (Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli) Risk Analizinin
tekrarlanması gereken süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 6ay – 4 ay – 2 ay b) 4 ay – 8ay – 12ay c) 6ay – 3ay – 1 ay
d) 8ay – 4ay – 1 ay e) 8ay – 4ay – 2ay

 

 

9.) Aşağıdakilerden hangisi Risk Analizi ölçüm Metotlarından birisi değildir?

a) Ön Tehlike Analizi b) Olursa Ne Olur (What İf)
c) İş Güvenlik Analizi d) Risk Değerlendirme Karar Matrisi
e) OHSAS 18001 Sistem Analizi

 

 

10.) Aşağıdakilerden hangisi Risk Matrisi Analizine göre en şiddetli Riske verilen değerdir?

a) 100 b) 50 c) 25 d) 20 e) 10

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI
ÖN TEST
1-c
2-e
3-c
4-c
5-b
6-e
7-d
8-a
9-e
10-c


Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49

Notice: Undefined variable: mobile_icon in /home/derinosgb/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/class-wp-mobile-menu-walker-nav-menu.php on line 49